Kjære bruker

Vi videresender opplysningene dine til de kontorhotellene og kontorfellesskapene som du vil ha tilsendt informasjon om, liksom vi sender opplysningene deres til deg.

I tillegg lagrer vi opplysningene dine i databasen vår for å kunne yte en personlig service til deg i form av oppfølgingsbrev når det kommer nye kontorlokaler. Disse e-postene kan du selvfølgelig avmelde når som helst.

Vi gir ikke opplysningene dine videre til andre enn utleierne som er nevnt ovenfor.

Vi gir ikke opplysningene dine videre til andre enn utleierne som er nevnt ovenfor.

MatchOffice
C. J. Hambros Plass 2C
0164 Oslo
E-post: info@allekontorfellesskap.no
Tlf.: 22 99 62 05